biblia

Żyć marzeniami

13:56

warto spełniać marzenia

Zamykam oczy i widzę siebie za 10 lat. Zamykam oczy a wszystkie problemy znikają, stają się mało ważne. Jestem tylko ja i moja wyobraźnia - jedyny hamulec. Życie z marzeń! Ile w takim życiu uratowalibyśmy ludzi , mówiąc im o zbliżającym się niebezpieczeństwie ? Przed jak wielkimi zranieniami udałoby nam się uciec ? Czego byśmy nie zrobili ? Jakimi ludźmi moglibyśmy się stać?


Potrzebujesz motywacji ? Chęci do działania? Największym wrogiem na drodze Twoich marzeń jesteś TY sam.  Dlatego, zrzuć balast użalania się nad sobą, zacznij marzyć i dążyć do celu, tak abyś w dniu śmierci, umarł w spokoju . Marzenia to dar, dar dany od samego Boga. W momencie gdy hamulcem jesteś ty, możesz decydować czego chcesz od życia. Miałam pisać o negatywnych aspektach marzeń, jednak czy takowe istnieją ? 

Jak w każdej materii są kontrasty. Uciekanie w marzenia może nas zmotywować do działania- do planowania co w procesie kształcenia się, potęguje naszą pracowitość. Jednak, druga strona przyciąga swoją uzależniającą bajkowością, szczęściem . Marzyć ? Nie marzyć? Oto jest pytanie, chcąc iść w nurt Hamletowski. Co odpowiada internet ?  

,, Ważne są w życiu marzenia, ważne są cele. Kiedy będziemy  realizować swoje cele; będziemy spełnieni, wprawdzie nie nasyceni ale spełnieni. Jak i życie duchowe tak i życie ziemskie również jest ważne i istotne. Te dwie sfery powinny się równoważyć. Kiedy człowiek będzie uciekał zanadto w modlitwę w stan mistyki, będzie nieco odbity od rzeczywistości. Żyjemy przecież na ziemi tu i teraz. Jak i nasz duch potrzebuje  pokarmu, tak i nasze pragnienia tez powinny być spełniane. Także dążmy do swoich celów, priorytetów, abyśmy wzrastali nie tylko w duchu ale i w ciele, ponieważ te ziemskie sprawy też powinny nam służyć w mądry sposób '' Biblia Pismo Święte 


warto spełniać marzenia


,, Bóg wkłada marzenia w nasze serca- pragnienia czegoś większego, często niezrozumiałego i przekraczającego nasze możliwości. To naturalne dla Bożych dzieci. Jezus każdego dnia pyta:  ,,Co chcesz abym ci uczynił?’’ (Mr  10:51) ,,Chcesz być zdrowy?’’ (J 5:6). Dlaczego Jezus zadawał te pytania? Przecież znał doskonale potrzeby ludzi, których spotykał. Dokładnie wiedział czego pragną i oczekują. Odpowiedzi Bartymeusza i chromego nie były potrzebne Jezusowi, ale im samym. Marzenia i  pragnienia leżały głęboko na dnie ich serc, pytanie Jezusa sprawiło, że mogły one ujrzeć światło dzienne. Myślę, że to lekcja dla każdego z nas. Czasem nie uświadamiamy sobie pewnych spraw, a tymczasem marzenia, które Bóg włożył w nasze serca leżą zakurzone pod stertą wątpliwości, racjonalnego tłumaczenia i niewiary. Nasz umysł jest zablokowany, ograniczony i nie może przyjąć tego co przygotował dla nas Bóg, tego co przekazuje w Piśmie Świętym i objawia przez Ducha Świętego. Nasze myślenie musi zostać odnowione: „ Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Ef 4:23-24). Odnowa umysłu i myślenia musi nastąpić. Nie tylko po to, abyśmy mogli być wyzwoleni z ograniczeń, ale przede wszystkim, aby rozpoznawać Boże marzenia. ,,Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu waszego, abyście umieli rozpoznawać, JAKA JEST WOLA BOŻA, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe’’ (Rz 12:2). 

Wypełnianie Bożej woli, której częścią jest rozpoznawanie Bożych marzeń w nas, przynosi spełnienie i przede wszystkim przyjemność Bogu. Może mówisz, jestem za stary, Bóg mówi ,,starcy śnić będą sny”, może mówisz, jestem za młody, Bóg mówi ,,młodzieńcy widzenia mieć będą”. Jakie jest twoje podejście do życia? Jak ono będzie wyglądać za 10 lat, jeśli Bóg pozwoli ci żyć? O czym marzysz? Już dziś Duch Święty może dopomóc nam namalować przepiękny obraz przyszłości, marzenia bliskie i te dalekosiężne! Pierwszy krok- to krok modlitwy, której towarzyszą pytania ,,Boże co zaplanowałeś dla mnie?”, ,,Użyj mnie- oto jestem’’. [...]


warto mieć marzenia


Podczas realizacji tego o czym marzymy, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał uniemożliwić nam rozwój, napotkamy przeciwności. Dobrym przykładem jest Jair. Jego córka umierała, zapragnął on zbliżyć się do Jezusa i błagać aby ją uzdrowił. Kiedy rozmawiał z Chrystusem, pewna osoba przyszła i powiedziała, żeby nie zawracał głowy Nauczycielowi, bo jego córka już umarła. Niewiara osoby z zewnątrz mogła w znaczący sposób wpłynąć na postawę Jaira. Jezus natychmiast zareagował i odpowiedział ,,nie bój się, tylko wierz!’’ (Mk 5:36). Oto prawdziwa siła do realizacji marzeń, nie bój się, wierz! 

[...] Ktoś kiedyś powiedział, że marzenie musi przekraczać nasze możliwości, w przeciwnym razie nie pochodzi od Boga. Pan powiedział 2000 lat temu ,,idźcie na cały świat’’, do Jozuego ,,powstań i  zdobądź ziemię’’- są to polecenia przekraczające ludzkie wyobrażenia. Wierzę, że Bóg mówi również dzisiaj, abyśmy odkrywali pragnienia, które On włożył w nasze serce. Wzrastajmy w poznaniu, aby zgodność naszej woli z wolą Boga wciąż się wypełniała. Nie bójmy się marzyć, polegajmy na zwycięstwie Chrystusa, a wszystko ze względu na Niego, przez Niego i dla Niego! ''

                                                                                                                      Chcesz więcej - kliknijwarto mieć marzenia


                        Z tym krótkim, ale treściwym artykułem Was pozostawiam. 
                                         Mój subiektywny post niech zainspiruje.

You Might Also Like

0 komentarze

BIBLIA

,, Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! '' Mt 7, 14

DZIENNICZEK

Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest- ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma.